Коста Хаджиев

Experience:
Тел.:
0878556976

Професионално и сценично озвучаване, пироефекти и сцени за масови мероприятия. Тел.: 0878556976